Inschrijfformulier Toneellessen

    Ik wil mijn zoon/dochter inschrijven voor:    Lesperiode
    Bij deze inschrijving geef ik wel/beperkt/geen toestemming voor het maken van beeldopnamen van mijn kind(eren) tijdens Rho Toneel activiteiten. Foto’s/video’s kunnen worden ingezet voor promotionele doeleinden zoals: nieuwsbrief, social media, website, bedrijfsfilm. Maar hier uw keuze: