Wat ga je doen?

Tijdens de Rho Toneellessen staat verbeeldingskracht centraal. We fantaseren er lekker op los en spelen iedere week een andere rol. Door te benoemen wat we doen leren de kinderen (on)bewust gebruikmaken van ‘het spel-instrument’: lichaam, stem en mimiek. We beelden allerlei emoties, verhalen en situaties uit. We doen dit in ons eigen theater in Numansdorp op muziek en aan de hand van verhalen die passen binnen de belevingswereld van de groep. Om tot spel te komen gebruiken we steeds een andere inspiratiebron. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld: prentenboeken, proza, beeldende kunst, liedjes en versjes, maar ook échte theaterscripts. Elke les is een feestje!

Gratis Proeflessen

Volg een gratis proefles en ontdek of je je thuis voelt op het podium! Doe vrijblijvend mee en ervaar of je het leuk vindt om toneel te spelen. Wij organiseren 2x per jaar openbare proeflessen, waarbij ouders mogen blijven kijken. Na afloop van deze proefles beslissen jullie of je je wilt inschrijven. De eerstvolgende proeflessen staan gepland op woensdag 11 januari 2023. Aanmelden kan via info@rho-toneel.nl Vermeld hierbij naam en leeftijd van de leerling.

Proefles gemist of komt de datum niet goed uit? Neem contact op om te informeren naar de mogelijkheden om eerder of later in te stromen.

Waarom toneel?

Toneelspelen (doen alsof) en verbeelden (fantaseren) is voor kinderen een natuurlijke manier van onderzoeken en leren. Tijdens onze lessen leren ze niet alleen wat toneelspelen is, hoe je een rol speelt en hoe theater maken werkt. Spelenderwijs leren de kinderen steeds meer over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Ze ontwikkelen zogeheten culturele vaardigheden, doordat ze (on)bewust bezig zijn met:

  • Samenwerken
  • Oplossingsgericht denken 
  • Improviseren
  • Aandachtig kijken en luisteren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Presenteren voor publiek

Deze vaardigheden komen iedereen van pas in het leven, wat je ook doet. Bovendien maak je elke les veel plezier, bouw je zelfvertrouwen op, ontdek je talenten en maak je nieuwe vrienden. Kortom: een toneelcursus is een cadeau aan je kind dat bijdraagt aan persoonlijke groei.

Praktische informatie

Wat zijn de lestijden?
14.00 – 15.00 uur | 4 – 6 jr.

15.15 – 16.15 uur | 7 – 9 jr.
16.30 – 17.30 uur | 10+ jr.

Wanneer mogen ouders komen kijken?
– woensdag 21 december (open lessen)

– woensdag 5 juli (eindpresentaties)

Wat kost het?
€99,75 per lesperiode (een heel seizoen bestaat uit 3 lesperiodes)

Mochten de kosten te hoog zijn dan verwijzen wij je graag door naar het Jeugdfonds Sport&Cultuur. Het fonds betaalt de contributie voor gezinnen met een (te) klein budget. Hoe dit werkt leggen ze uit op hun eigen website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/

Hoe werkt de betaling?
Bij voldoende aanmeldingen sturen wij een betaalverzoek (factuur) bij aanvang van de lesperiode. 

Hoe vaak treden de kinderen op?
2x per (school)jaar.

Optreden voor publiek hoort bij theater. Voor sommige kinderen is het best spannend als er ‘vreemde’ ogen meekijken. Tijdens onze lessen willen we de kinderen zo vrij mogelijk laten zijn in hun spel. Daarom kiezen we er voor tijdens reguliere lessen en repetities geen ouders binnen te laten. Natuurlijk willen we jullie af en toe wel een inkijkje geven en mee laten genieten van wat de kinderen meemaken op toneel. Twee keer per jaar mogen ze vol trots laten zien hoe ze spelenderwijs zijn gegroeid.

Wanneer treden de kinderen op?
Een seizoen bestaat uit drie periodes:

1 – van zomer tot kerstvakantie: in periode 1 werken we toe naar een open les voor de kerstvakantie. De leerlingen ervaren dan (soms voor het eerst) hoe het is om voor publiek te spelen. Dit jaar staan de open lessen gepland op woensdag 21 december. We houden de reguliere lestijden aan.

2 – van kerst tot meivakantie: in periode 2 werken we toe naar een idee voor de eindvoorstelling. Ons plannetje blijft nog even geheim en we treden deze periode niet op. Wel gaan we vanaf nu starten met het verzamelen van kostuums, decor en rekwisieten. Mocht je het leuk vinden om hierbij betrokken te worden als hulpouder; wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Stuur ons een mailtje voor meer informatie!

3 – van mei tot zomervakantie: in periode 3 repeteren we voor de eindvoorstelling. Deze staan gepland op woensdag 5 juli 2023. Meer informatie volgt later.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Neem contact op via info@rho-toneel.nl of 06-20682983

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis weinig geld is.

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een tussenpersoon in de Hoeksche Waard, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de Hoeksche Waard en weet of je kind in aanmerking komt. Je kunt vooraf alvast de ouderkaart invullen. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken aan de toneellessen van Rho Toneel meedoen.  De contributie of het lesgeld wordt altijd rechtstreeks naar ons als cultuuraanbieder overgemaakt.
null
Toneelklas
4 - 6 JAAR

Hoe loopt een oude opa? Hoe klinkt de stem van een gemene heks? Hoe kijk je als je op berenjacht gaat? In Toneelklas 4-6 jr. leer je spelenderwijs wat toneelspelen is: doen alsof. De docent vertelt verhalen en speelt met de kinderen mee. Elke les beleven we samen een nieuw avontuur, waarin elk kind een hoofdrol speelt! We sluiten de lessenreeks af met een optreden voor de ouders. 
null
Toneelklas
7 - 9 JAAR

Wat heb je nodig als je toneel wilt spelen? Fantasie! In Toneelklas 7-9 jr. verzinnen we samen de verhalen die we spelen. We leren hoe we ons ‘spel-instrument’ kunnen gebruiken om een rol te spelen en emoties uit te beelden. Er wordt veel samengewerkt en in kleine groepjes gepresenteerd. Elke les is een reis door de verbeelding, met spelplezier als eindbestemming! De laatste les nodigen we alle ouders uit om te komen kijken.
null
Theatermakers
10+ jaar

Wat maakt een scène boeiend om naar te kijken? Fantasie! Conflicten! Dramatische spanning! In deze cursus worden de leerlingen aangesproken als theatermakers. Ze leren de belangrijkste kneepjes van het vak, verplaatsen zich in de rol van regisseur en maken hun eigen toneelstuk. Spelconcentratie, emoties, personages, conflicten, mise-en-scène, alles komt aan bod. Maar het belangrijkste ingrediënt is en blijft: spelplezier! Dat spat er vanaf tijdens de eindpresentatie die ze geven aan het einde van de cursus!