Oprichting

Op 10 oktober 2022 werd in Strijen de Stichting Podiumkunsten Hoeksche Waard opgericht met als doel: talent op het gebied van de podiumkunsten en de beoefening van de podiumkunsten zelf te stimuleren, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling

De stichting werkt aan deze doelstelling onder meer door:
– het ontwikkelen en uitvoeren van cultuur-educatieve projecten in opdracht van onderwijsinstellingen gericht op persoonlijke ontwikkeling, eenentwintigste-eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling.
– het organiseren van podiumkunstbeoefening voor amateurs binnen de eigen gemeente gericht op persoonlijke groei, inclusie en sociale cohesie.
– het organiseren van culturele evenementen (optredens) van professionele podiumkunstenaars afkomstig uit de Hoeksche Waard én daarbuiten, alles gericht op leefbaarheid, sociale cohesie en vermaak in Numansdorp en breder in de Hoeksche Waard

Bestuursleden

Voorzitter:
Jeroen van der Heijden
Secretaris:
Lisah Baert
Penningmeester:
Joy van Eck

De stichting heeft geen winstoogmerk. De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door Frieda Vollaard – de Rhoter (op ZZP basis).

Bedankt!

Hartelijk bedankt voor de verleende diensten:
Remco van der Kuijp (Ph.D, LL.M, MA)

Partners

Voor de uitvoering van de cultuur-educatieve projecten schakelt de stichting professionals (op ZZP-basis) in, worden er vrijwilligers ingezet en werkt zij samen met instanties die beschikken over de benodigde kennis, kunde, netwerk(en) en/of faciliteiten.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn op dit moment:
– Rho Toneel, Numansdorp
– Theaterbureau Frijns, Oud-Beijerland
– Hoeksche Waard Actief, Heinenoord
– Cultuureducatie Met Kwaliteit HW
– Netwerk Cultuureducatie HW

Subsidie

In 2023 werd er subsidie verleend aan de stichting door:

  • gemeente Hoeksche Waard
  • Fonds Neven&Nichten van Zadelhoff

In 2024 werd er subsidie verleend aan de stichting door:

  • gemeente Hoeksche Waard
  • Fonds Podiumkunsten

  • ...